Eверт-Ян Хохарверф

Еверт-Ян Хохарверф е генерален секретар на Асоциацията за усъвършенстване на помощните технологии в Европа (AAATE). Той също така е ръководител на услуги и центрове за помагащи технологии на AIAS Bologna onlus, неправителствена организация, представляваща крайните потребители и техните семейства в Болоня, Италия.