Димитър Козарев

Димитър Козарев е завършил Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ с бакалавърска степен по Специална педагогика и магистърска степен по Приложна социална психология. Допълнително специализира Приложна психология и психотерапия в Медицински университет – Пловдив. Участвал е в екип по разработването на учебни помагала по учебните предмети за ученици със СОП и методически ръководства за учители на ученици със СОП по Национална програма на МОН.

Понастоящем работи в Център за специална образователна подкрепа – Пловдив като психолог. Професионалните му интереси са насочени към усъвършенстване на концептуалните рамки в обучението на деца със специални образователни потребности.