Трейси Шефърд

Трейси е логопед и директор на Център за оборудване (управляван от болницата за рехабилитация Holland Bloorview Kids) в Торонто, Онтарио. Нейните изследователски интереси обхващат много области, включително надеждност на SGD (устройства за генериране на реч), изоставяне на технологията, измерване на резултатите, както и други области от клиничен интерес (работа в екип, слушане и въздействие върху семейството). Заедно с колеги тя е внедрила програмата Библиотеки за всички в Лондон, Онтарио, която насърчава достъпа до комуникация в общността.

Трейси е настоящият президент на ISAAC International. Трейси е била президент на канадския клон на ISAAC от 2009 до 2013 г. и е била в Изпълнителния комитет на ISAAC Канада от 2006 до 2009 г. Тя е била и вицепрезидент на конференциите в Международния изпълнителен съвет на ISAAC от 2014 до 2018 г. и съпредседател за 2016 г. на конференцията в Торонто, както и на конференцията ISAAC Connect през лятото на 2021 г. Тя е член на ISAAC от 1990 г.