проф. Мартин Смит

Мартин Смит е професор по Клинична реч (Clinical Speech) и Наука за езика (Language Studies) в Университет на Дъблин, колеж „Тринити“, Ирландия. Нейният професионален опит е като логопед, а изследователската и преподавателската ѝ дейност са фокусирани върху комуникационни нарушения и тежки увреждания. Работи в сферата на допълваща и алтернативна комуникация от края на 1980 г. Изследователската ѝ дейност е насочена именно към езиково развитие и подпомогната комуникация, както и към връзката между грамотността и тежките езикови нарушения и има множесто публикации на тези теми. Тя е била президент на Международната асоциация по допълваща и алтернативна комуникация; съредактор и главен редактор на списанието по допълваща и алтернативна комуникация.