Елеонора Пачеджиева

Елеонора Падчеджиева е директор на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, Министерство на труда и социалната политика.