д-р Робин Уайт

Д-р Робин Уайт е частен консултант и изследовател в областта на уврежданията и допълващата и алтернативна комуникация (ДАК). Тя има повече от 15 години опит в областта на уврежданията и е получила своите почетна бакалавърска, магистърска и докторска степени по допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) от Университета на Претория в Южна Африка. Нейният опит е в областта на тежките увреждания, достъп до правосъдие, човешки права и ДАК. Тя е представяла на множество конференции и семинари – както местни, така и международни. Д-р Уайт наскоро завърши докторантурата си, където разработи и оцени насоки за използване в съда за лица със комплексни комуникационни нужди. Има публикации в акредитирани списания, както и в онлайн и печатни медии.