Дани Колева

Дани Колева е програмен директор „Закрила на детето“ в екипа на УНИЦЕФ България от октомври 2018 г. Преди това е работила като програмен директор в Национална мрежа на децата, както и международните организации АРК, ЕveryChild – Bulgaria и Европейски детски тръст включително като програмен координатор за Централна и Източна Европа. Тя има магистърска степен по управление на публичните политики от Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и над 20 години опит в областта на правата и закрилата на децата. През 2014 г., заедно с още 24 застъпници, Дани е наградена от Президента на Република България с почетен знак за изключителен принос и заслуги за защита правата на децата в България.