Posters

  • Приемат се заявки за участие в конференцията с постери, свързани с темата на конференцията.
  • Желаещите да представят постер, трябва да заявят интереса си в бланката за регистрация или да изпратят следната информация: тема на постера, автори, абстракт (150 думи) на имейл aac2019@assistfoundation.eu
  • След селекция, авторите ще бъдат уведомени до 20 октомври 2019 г.
  • Представянето на одобрените постери изисква поне един от авторите да е регистриран и да е заплатил такса за участие.
  • Размерът на постерите е A1 (59 х 84 см), портретен формат.
  • Това е един много ефективен начин да представите и да обсъдите работата си с български и чуждестранни специалисти.