Програма

Конференцията ще бъде реализирана онлайн чрез платформата Zoom.

 • Ако нямате инсталиран Zoom, може да го направите от следния линк –https://zoom.us/download 
 • Ако имате инсталиран Zoom, проверете дали е актуализиран до последната версия

Регистрираните участници ще получат линкове за включване в конференцията.

 • За първия ден от конференцията линкът ще бъде изпратен автоматично от Zoom вечерта на 10 ноември 2022.
 • За всеки ден от конференцията ще получите отделен линк (вечерта на предишния ден).

За докладите, които са на английски език, е осигурен синхронен превод.

 • 11 ноември 2022
  10:00 - 11:05
  Откриване на конференцията - проф. Морис Гринберг (АСИСТ), Саня Шаранович (UNICEF България), Лазар Лазаров (МТСП); д-р Теодора Иванова (ДАЗД), Eверт-Ян Хохарверф (AAATE); Грета Ганчева (МОН); проф. Стивън фон Течнер (Университета в Осло)
  11:05 - 11:20
  д-р Ема Смит // Глобални перспективи за измерване на резултатите от помагащите технологии: защо има значение и накъде отиваме
  За да предоставяме ефективно помагащи технологии на хората, които се нуждаят от тях, трябва да разберем ефективността на технологиите, услугите, които ги заобикалят, и политиките, които управляват техния достъп и използване. Това изисква от нас да измерим резултатите, свързани с всеки един от тях, както в местен или регионален мащаб, така и сравнително в глобален мащаб. Глобалният алианс на организациите за помагащи технологии (GAATO), организация-чадър, която обединява национални и международни организации на заинтересовани страни в помагащите технологии, се зае да разбере най-големите предизвикателства, пред които е изправен секторът при измерването и използването на резултатите от помагащите технологии. Тази презентация ще предостави аргументи защо е важно да се говори за резултати от помагащите технологии и преглед на резултатите от проекта GAATO AT Outcomes.
  11:20 - 11:40
  проф. Морис Гринберг // ДАК през целия живот: възможности и предизвикателства в България
  11:40 - 12:10
  Почивка
  12:10 - 12:50
  проф. Стивън фон Течнер // Допълваща и алтернативна комуникация през целия живот
  Комуникацията и езикът са основни елементи на човешките дейности от ранна възраст и през целия живот. В ранните фази на езиковото развитие децата участват в комуникационни взаимодействия и усвояват лексиката, граматиката и прагматиката на езика (езиците) на съответната култура. С възрастта екстернализацията се превръща в основен елемент от езиковата употреба, а в юношеството творческата и гъвкава употреба става най-важната характеристика на усвояването на езика. В зряла възраст промените в разговорите и дейностите продължават да влияят върху придобиването на речников запас и отразяват идентичността и ролите на индивидите и тяхното участие в ежедневните събития и живота на общността. Хората учат език от езиковата общност и сами стават членове на тази общност. Процесът на езиково развитие е съпроводен с промени във функциите на езиковата среда, от насочен към децата език към равнопоставено установяване на значението. Използващите допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) преминават през същите фази, но са по-зависими от заниманията и подкрепата за получаване на комуникативен достъп. Родителите и професионалистите обръщат особено внимание на ранната интервенция, но усилията и заниманията трябва да се адаптират при преминаването през фазите на развитие през целия живот. ДАК е ключът към промените в участието, идентичностите и ролите през целия живот. Това е транзакционен процес: ДАК е резултат от комуникативен достъп и езикови процеси на развитие и средство за участие в дейности в живота на общността.
  12:50 - 13:10
  д-р Лоренцо Дезидери // Центрове за помагащи технологии за хора с тежки и множествени увреждания: Концепцията на AIAS от Болоня
  Целта на презентацията е да предостави общ преглед на структурата, организацията, както и на дейностите и принципите на специализиран център за помагащи технологии в Италия, като се фокусира върху ролята на тези центрове за насърчаване на участието на хората с увреждания през целия живот.
  13:10 - 13:30
  Анна Кръстева // Един ден от моя живот
  Ани разкаже за интересните неща в училище и извън училище. Едно от вълнуващите преживявания е закриването на сезона от рокерите, които направиха кампания за Ани. Друго също така вълнуващо преживяване е как се ходи на риба и се разказва за големите риби, които са хванати.
  13:30 - 14:30
  Почивка
  СИМПОЗИУМ „РОЛЯТА НА ДАК В ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО СПРЯМО ХОРА С КОМУНИКАЦИОННИ ЗАТРУДНЕНИЯ“
  14:30 - 14:50
  проф. Морис Гринберг // Въведение в симпозиума
  14:50 - 15:10
  д-р Робин Уайт // Достъп до правосъдие за лица с комуникативни затруднения: Международни насоки за осигуряване на достъп в съдебната система.
  Статистиките систематично показват, че хората с комуникативни увреждания имат повишен риск да станат жертва на престъпление, но въпреки това тези лица продължават да бъдат маргинализирани в наказателноправната система. Често им се отказва справедливо и равно третиране пред съда, въпреки международни договори като Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ), защитаващи техните законни права. Член 13 от КПХУ и съдебните зали са получили малко внимание от интервенционистите, практикуващите юристи и изследователите. Тази презентация ще покаже как хората с комуникативни затруднения могат да имат достъп до съдилищата не само като жертва на престъпление, но и като ответник с увреждания. По време на тази презентация акцентът ще бъде върху достъпа до правосъдие за хора с комуникативни увреждания и как могат да се използват международно оценени насоки (White, 2021) за подпомагане на тези лица. И освен това, подчертавайки как тези международно оценени насоки могат да помогнат на хората с комуникативни увреждания да имат равен и справедлив достъп до съдебната система.
  15:10 - 15:30
  проф. Ингеборг Тюмел // Подкрепа на процеса на споделяне за хора с интелектуални нарушения и липсваща (или почти липсваща) функционална реч
  Споделянето за преживяно сексуално насилие е първата стъпка за хората с IDD и LNFS за достъп до правосъдие на равна основа с останалите. В този контекст възниква решаващият въпрос как да се подпомогне процесът на споделяне. Документът представя проучване, в което 10 живеещи в резидентна услуга (5 ♀ 5 ♂, възраст: 23 - 53 години, 𝑥̅ = 33,7 ) говорят за своите възприятия за насилие, преживяно насилие и желани защитни мерки. Целта на проучването е да даде възможност на хората от целевата група да споделят чрез ефективна комуникационна подкрепа. Освен това беше тествано как разговорите, в които се използва мултимодална комуникация, могат да бъдат ефективно записвани на видео, транскрибирани и анализирани. Резултатите, получени в интервютата, могат да се прехвърлят при вземане на показания и други правни процедури.
  15:30 - 15:50
  Дани Колева // Развиване на дете-центриран и мулти-дисциплинарен подход към насилието над деца
  15:50 - 16:10
  Почивка
  16:10 - 16:40
  Нета Бен Зеев // Правото да бъдеш чут
  16:40 - 17:00
  Кейтлин Бушел // Комуникация и достъп до правосъдие
  Individuals with speech, language and/or complex communication needs have a right to equality under Canadian law. There are, however, many barriers in place that can make accessing justice almost impossible for people with communication disabilities. Communication Intermediaries (CIs) are registered speech language pathologists (SLPs), trained to facilitate two-way communication between individuals with communication disabilities and justice professionals. Like language translators, CIs act as neutral officers of the court. They provide the accommodations needed for individuals with communication disabilities to have equitable access to legal, police, corrections, and justice services in Canada. CIs are trained to work within the Canadian justice system to ensure that the necessary communication supports are in place, without negatively impacting the impartiality of the justice process. These communication supports include a broad variety of augmentative and alternative communication supports, tailored to the individual's specific complex communication needs. Unfortunately, knowledge about CIs and their role in accommodating communication disabilities in the justice system is still limited. This webinar will provide you with information about the role of the CI, how CIs work, and information about how to access a CI if you or another individual with a communication disability needs one.
  17:00 - 17:20
  проф. Хуан Борнман // Не си без глас, ако възрастните слушат - Първична превенция на насилието над деца
  Насилието върху деца засяга повече от половината деца в света (Hillis et al., 2016). Децата с увреждания са физически и сексуално малтретирани три до пет пъти по-често от децата без увреждания (Nyberg et al. 2021). Обикновено злоупотребата с деца с увреждания започва в ранна възраст и често продължава през целия им живот, което означава, че те стават повторни жертви. Литературата показва, че нивата на насилие продължават да нарастват и ескалират (Fluke et al., 2008; Jones et al., 2012; Krnjacki et al. др., 2018 г.). Всички форми на злоупотреба с деца могат да имат дългосрочни последици както за здравето, така и за благосъстоянието както в детството, така и в зрелия живот. Ето защо трябва да се положат всички усилия за предотвратяване на злоупотребата с деца. Превенцията на насилието над деца може да бъде разделена на три различни, но взаимосвързани нива, а именно: първична превенция (т.е. превенция преди злоупотребата да се случи), вторична превенция (т.е. превенция, когато се подозира или се случва злоупотреба) и третична превенция (т.е. предотвратяване на по-нататъшна травма, след като е имало насилие). В тази презентация акцентът е върху първичната превенция, която се счита най-ефективният подход. Ще бъдат обсъдени и ключовите компоненти, методите на преподаване и информацията, която трябва да бъде включена в програмите за превенция на насилие в училище, насочени към деца с увреждания. Този тип програми обикновено се считат за ефективен подход за повишаване на знанията на децата относно техните права, относно това какво представлява насилие и също така им предоставя умения за предпазване от насилие, знание на кого могат да кажат, ако са били жертва на насилие. Подходите за вторична превенция се фокусират върху деца, които са били малтретирани и имат за цел да спрат по-нататъшна злоупотреба. В тази презентация ще бъде представен пример на комуникационно табло за деца с увреждания за разкриване на злоупотреба. Обучението на лица в системата на наказателното правосъдие като полицейски служители, адвокати, прокурори и съдии, които използват ДАК, ще бъде засегнато накратко. И накрая, презентацията ще завърши с подчертаване на важната роля на третичната превенция, която включва интервенции, насочени към намаляване на ефектите от злоупотребата, като напр. рехабилитация и медицинско лечение на тези деца (Covington, 2013; O’Donnell et al., 2008 г.). References Covington, T. (2013). The public health approach for understanding and preventing child maltreatment: A brief review of the literature and a call to action. Child Welfare, 92(2), 21–39. Fluke, J. D., Shusterman, G. R., Hollinshead, D. M., & Yuan, Y-Y. T. (2008). Longitudinal analysis of repeated child abuse reporting and victimization: Multistate analysis of associated factors. Child Maltreatment, 13(1), 76–88. https://doi.org/10.1177/1077559507311517 Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global prevalence of past-year violence against children: A systematic review and minimum estimates. Pediatrics, 137(3). https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079 Jones, L., Bellis, M. A., Wood, S., Hughes, K., McCoy, E., Eckley, L., Bates, G., Mikton, C., Shakespeare, T., & Officer, A. (2012). Prevalence and risk of violence against children with disabilities: A systematic review and meta-analysis of observational studies. The Lancet, 380(9845), 899–907. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60692-8 Krnjacki, L., Emerson, E., Llewellyn, G., & Kavanagh, A. M. (2016). Prevalence and risk of violence against people with and without disabilities: Findings from an Australian population‐based study. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 40(1), 16–21. https://doi.org/10.1111/1753-6405.12498 Nyberg, A., Ferm, U., & Bornman, J. (2021a). School-based abuse prevention programs for children: A scoping review. International Journal of Disability, Development and Education. https://doi.org/10.1080/1034912X.2020.1865522 O’Donnell, M., Scott, D., & Stanley, F. (2008). Child abuse and neglect—is it time for a public health approach? Australian and New Zealand Journal of Public Health, 32(4), 325–330.
  17:20 - 18:00
  Панелна дискусия "Ролята на ДАК за превенция на насилието"
 • 12 ноември 2022
  10:00 - 10:40
  доц. д-р Кристин Стадсклайв // Когнитивни способности и ДАК: възможности и практики за оценка през целия живот
  Към темата „ДАК и когнитивните способности“ може да се подходи от най-малко три различни гледни точки: 1) Хората, използващи ДАК, съставляват хетерогенна група, включително по отношение на двигателното, перцептивното и когнитивното функциониране. Тъй като има много различни средства за комуникация и подходи за ДАК, важно е да се оценят хората, които се нуждаят от ДАК, за да се намери най-доброто комуникационно решение за това лице. Това изисква мултидисциплинарен подход за оценка. 2) Програмите за проследяване, оценяващи когнитивните способности в диагностични групи в риск, могат да бъдат особено подходящи за ранно откриване на нуждите от ДАК. Като пример ще бъде обсъдена процедура за проследяване на когнитивните функции при индивиди с ДЦП и практиката за прилагане ѝ в Норвегия. 3) Има уникални когнитивни предизвикателства, свързани с използването на ДАК, особено при работа със сложни помощни средства за подпомагана комуникация. Тези когнитивни предизвикателства трябва да се имат предвид при избора на средства за комуникация и планирането на интервенции. Трите перспективи се допълват взаимно и това ще бъде обсъдено чрез възприемане на перспектива за ДАК през целия живот.
  10:40 - 11:20
  проф. Мартин Смит // Преодоляване на предизвикателствата при изказване и значение при взаимодействия, включващи подпомагана комуникация
  В тази презентация представяме данни от редица взаимодействия, включващи подпомагани комуникация, извлечена от проекта Becoming an Aided Communicator (вижте von Tetzchner, 2018 за резюме на този проект). В тези взаимодействия децата и младите хората, които са използвали AAC, описват кратки видео събития на партньор, който не е виждал видеоклипове. Ние използваме тези взаимодействия, за да изследваме някои от предизвикателствата пред всички общуващи – споделяне на нова информация с комуникационния партньор и да се обмислят някои от промените в развитието, които се появяват, за да помогнат на хората да придобият умели събеседници. Въздействието на някои от уникалните характеристики на подпомаганата комуникация върху този аспект на взаимодействията се разглеждат от две гледни точки. Ние се фокусираме върху някои от предизвикателствата, които лицата, които разчитат на подпомагана комуникация, се сблъскват с (1) външна комуникация (т.е. да казват нещо) по начин, който техният комуникационен партньор може да разпознае и декодира; и (2) предизвикателствата, които диадата може да изпита при преговорите за значението на изразената форма. Чрез подчертаване на характеристиките на взаимодействията, където изглежда, че и двамата партньори постигат задоволително разрешаване на тези комуникативни предизвикателства, се стремим да стимулираме разглеждане на последиците за това какво може да е полезно да се включи в интервенции за подпомагане както на комуникационните партньори, така и на лицата, които използват подпомагана комуникация.
  11:20 - 11:40
  Почивка
  11:40 - 12:00
  Шарлот Орел // Регистрирани медиатори
  Registered Intermediaries are communication specialists that facilitate the communication of vulnerable witnesses in the criminal justice system in England and Wales, both when giving evidence to the police and when attending court. This presentation will explain the role of Registered Intermediaries, the background to the scheme and how the process works. Case studies are included.
  12:00 - 12:20
  д-р Оксана Кривоногова & Хана Усатенко // ДАК при ранна интервенция и бедствия. Дигитално приложение на украински.
  12:20 - 12:40
  Йелена Кондратиева // TD Snap през жизнения цикъл
  In her sessions Lena will focus on use of TD Snap software across the lifespan of the AAC user, as well as the support necessary for a successful journey of each member of the AAC community to uncovering their full potential. As Tobii Dynavox has a unique ecosystem that provides such support. Session will be looking at the resources developed by TD as well as share the materials freely available for AAC users and professionals.
  12:40 - 13:00
  Идали Фернандез // Игри с поглед с цел
  EyeFX 2 is a new and complete eye gaze assessment tool, developed by our partner, Sensory Guru, and supported within the Tobii Dynavox ecosystem. EyeFX 2 makes teaching and learning eye gaze skills fun. There are clear levels and goals that enable data-driven therapeutic decisions, guiding assessments to further the eye gaze learner's skill development – all in a no-fail, fun environment. Use beloved PCS ® symbols and screen shots of familiar images and scenes to increase motivation, be in a familiar language ecosystem, and optimize the eye gaze learning experience.
  13:00 - 14:00
  Почивка
  14:00 - 14:40
  проф. Сюзън Баландин // Важността на безопасното и приятно хранене за възрастни хора, които използват ДАК
  Времето за хранене е важна част от живота не само за хранителните нужди, но и за социалното взаимодействие и за удоволствието, което едно добро хранене, споделено с другите, може да достави. Много възрастни хора, със или без увреждане, имат проблеми с храненето, пиенето и преглъщането, което може да доведе до лошо здраве, намалени социални взаимодействия и смърт. В Австралия задушаването е втората най-голяма причина за предотвратима смърт след паданията. По-възрастните хора, които използват ДАК, може да са изложени на по-голям риск от неприятно и опасно време за хранене, тъй като техните здравни нужди не винаги се наблюдават по подходящ начин и често те трябва да разчитат на други да им помогнат по време на хранене. В тази презентация ще разгледаме здравните, свързаните с безопасността и социалните проблеми, свързани с времето за хранене за по-възрастни хора, които използват ДАК, и ще обсъдим някои практически техники, които насърчават безопасни и приятни преживявания по време на хранене.
  14:40 - 14:55
  Станислав Ников // Как използвам контрол с поглед
  14:55 - 15:10
  Анжела Пенчева // Родих се два пъти
  15:10 - 15:30
  Трейси Шефърд & Йонит Хагоел-Карниели // ISAAC - Международна асоциация по ДАК
  15:30 - 16:00
  Почивка
  16:00 - 16:40
  д-р Джесика Гормли // Стратегии за обучение на семейства и доставчици на здравни услуги да използват средства за ДАК
  ommunication is the essence of human life (Light, 1997); however, some children and adults are not able to communicate using speech alone. Instead, they rely on augmentative alternative communication (AAC) strategies such as pictures, gestures, or speech-generating technology to interact and connect with others. Regardless of age or environment, people who use AAC interact with a variety of communication partners including their family, caregivers, and healthcare providers and each of these partners must be fully equipped with the knowledge and skills to use AAC supports to ensure full participation in daily activities. Using AAC supports is not necessarily an intuitive process and requires training. Guided by recent research and technology advancements, this session will provide practical strategies for speech-language therapists to train caregivers to use AAC supports. Specifically, the following topics will be discussed: communication partner instruction models, application of just-in-time AAC trainings, and ways to create meaningful training opportunities through family and healthcare partnerships.
  16:40 - 17:20
  доц. Ейми Норднес // Подкрепа чрез ДАК за възрастни с амиотрофична латерална склероза при прогресиране на заболяването
  The communication needs of patients with the degenerative disease, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), change over time with the progression of the disease. This presentation will discuss research-based and evidence-based standards of care to support individuals across multiple stages of intervention. Different AAC supports and tools can be utilized at all stages, including voice/message/story banking, monitoring speaking rate, voice amplification, low-tech AAC, high-tech AAC, phone/text/writing supports, ICE card, and call signals, to support various communication needs and prevent harm. AAC supports should be addressed early to prepare for upcoming changes and transitional devices should be considered. New research and clinical trends will be considered. Photo and video examples of multiple AAC supports will be utilized.
  17:20 - 18:00
  Панелна дискусия "ДАК през целия живот"
 • 13 ноември 2022
  10:00 - 10:40
  д-р Мария Янкова-Младенова // Опит от 1 година прилагане на C-board
  10:40 - 11:00
  д-р Евгения Христова // Ресурси за ДАК на български
  Ще бъдат представени различни ресурси за ДАК, създадени от екипа на фондация “АСИСТ - Помагащи технологии”. Обучителни занимания за деца за използване с контрол с поглед. Книга, представяща методиката на работа с контрол с поглед. Книга, представяща различни типове средства за ДАК. И още ресурси...
  11:00 - 11:20
  Почивка
  11:20 - 11:40
  Павлина Дескова и Кристина Давчева // ДАК – да откриеш, да развиеш, да приложиш в ежедневния живот
  11:40 - 12:00
  Велина Митрева & Димитър Козарев // Силата на ДАК за персонализирано обучение на деца с физически ограничения
  В настоящата презентация лекторите ще представят опита на Център за специална образователна подкрепа – Пловдив в работата със система за контрол с поглед през приложението Communicator 5. Ще бъдат разгледани няколко случая на деца с Детска церебрална парализа, с фокус върху техния напредък и ползите от тази интервенция за социално-емоционалното им развитие и благополучие. Лекторите ще засегнат темата за индивидуално-ориентирания подход в контекста на възможностите за персонализиране на съдържанието, които предлага приложението Communicator 5. Ще бъде представена и гледната точка на родител на дете, което се обучава в Центъра чрез системата за контрол с поглед и как този процес продължава в домашни условия.
  12:00 - 12:20
  Мария Родригез // Qinera's solutions for Access, Participation and easy environmental control.
  Qinera (former BJLive!), a company based in Spain which manufactures and provide AT solutions worldwide, proposes alternative ways for accessing computers, smartphones, and dedicated communication devices when the eye tracking is not an option, or as an alternative when eyes get tired at the end of the day. Besides, participating with the communication device is a great option when moreover it is possible to carry out funny cause-and-effect activities and execute easy environmental control actions. An overview of our best solutions for access, participation and easy environmental control will be given in this presentation.
  12:20 - 12:40
  Почивка
  12:40 - 13:00
  Надин Фарис // Cosmo – Inclusive Learning, Therapy & Play!
  An introduction to Cosmo, an ideal resource for early years learners and people with special educational and therapy needs. Cosmo can be used to support the development of Joint Attention, Turn Taking, Choice Making, Collaboration, Motor Skills, Language, Sequencing, Waiting, Sensory Awareness and more. Cosmo consists of two parts; a set of light-up, multi-colour Bluetooth switches and an iPad App featuring highly motivating, intuitive activities designed by teachers and Occupational, Physical and Speech & Language Therapists.
  13:00 - 13:20
  Анета Морфова & Елена Горчева // ДАК от началото на моя живот
  В презентацията ще представим опита на терапевтите от Фондация „Карин дом“ – Варна, в използване на допълващи и алтернативни форми за комуникация, които въвеждаме при при започване на терапия в центъра. Ще ви запознаем с две деца (като едното е с ЦП, а другото е с Синдром на Рет), техния път и стратегиите, които прилагаме.
  13:20 - 13:40
  Анна Динчева // ДАК в практиката - общуване преди всичко
  13:40 - 14:00
  Панелна дискусия “ДАК в България"
  14:00
  Закриване на конференцията