AAC 2022

Тема на конференцията: „ДАК през целия живот“

Конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването на допълваща и алтернативна комуникация от деца и възрастни със затруднения в комуникацията (детска церебрална парализа, аутизъм, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза, мозъчни увреди, синдром на Рет и други).

Докладите ще представят:

  • съвременните подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи световни експерти;
  • опита и добрите практики в работата и обучение на деца с ДЦП, аутизъм, множество увреждания и други;
  • личния опит на деца и възрастни, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация.

Симпозиум „Ролята на ДАК в превенцията на насилието спрямо хора с комуникационни затруднения“

Децата и възрастните с комплексни комуникациони потребности са в повишен риск от малтретиране и насилие. Симпозиумът е посветен на използването на ДАК:

  • за предотвратяване на насилието;
  • в процеса на разследване на случаи на насилие;
  • при свидетелстване в съда.

Целта на симпозиума е да събере на едно място експерти по ДАК и представители на заинтересованите институци в България.

Участници

Конференцията е насочена не само към специалисти, работещи с хора с увреждания, но и към самите хора с увреждания и техните семейства, както и към представители на институциите в България, които въвеждат и осъществяват политики по отношение на хората с увреждания.

Работни езици

Работните езици на конференцията са български и английски. Осигурен е синхронен превод.

За участие

Участието в конференцията е безплатно, но регистрация на сайта на конференцията е задължителна.

Конференцията ще бъде реализирана онлайн чрез платформата Zoom. Регистрираните участници ще получат линк за включване в конференцията няколко дни преди началото й.