AAC2022_

Тема на конференцията: „ДАК през целия живот“

Конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването на допълваща и алтернативна комуникация от деца и възрастни със затруднения в комуникацията (детска церебрална парализа, аутизъм, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза, мозъчни увреди, синдром на Рет и други).

Докладите представят:

  • съвременните подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи световни експерти;
  • опита и добрите практики в работата и обучение на деца с ДЦП, аутизъм, множество увреждания и други;
  • личния опит на деца и възрастни, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация.

Симпозиум „Ролята на ДАК в превенцията на насилието спрямо хора с комуникационни затруднения“

Децата и възрастните с комплексни комуникациони потребности са в повишен риск от малтретиране и насилие. Симпозиумът е посветен на използването на ДАК:

  • за предотвратяване на насилието;
  • в процеса на разследване на случаи на насилие;
  • при свидетелстване в съда.

Целта на симпозиума е да събере на едно място експерти по ДАК и представители на заинтересованите институци в България.

Организация

Конференцията се организира от фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ България. Това позволи конференцията да е безплатна за участниците.

Конференцията се проведе онлайн, с помощта на платформата Zoom.

Работните езици на конференцията бяха български и английски. По време на конференцията имаше синхронен превод на английски, български и украински.

Доклади

По време на конференцията бяха представени доклади от 45 презентатори:

  • 7 официални представители на институции в България и международни организации
  • 31 експерти по ДАК от цял свят
  • 3 потребители на ДАК
  • 4 представители на компании за технологични решения за ДАК

Записи на част от докладите са достъпни на сайта на конференцията. При възможност, докладите са достъпни с превод.

Записи на друга част от докладите са достъпни само за участниците в конференцията.

Участници

Конференцията предизвика голям интерес в България и в чужбина – в конференцията се включиха 1199 участници от 48 държави.

Най-голям брой участници имаше от България (652), Украйна (226), Литва (105).

Удовлетвореност от конференцията

Обратна връзка за конференцията получихме от 465 участници.

99.1% от отговорилите биха участвали в следваща конференция на сходна тема, а 99.7% биха препоръчали конференцията на колеги и познати.

Цялостната оценка за конференцията е отлична. Средната оценка е 4.7 по скала от 1 (незадоволително) до 5 (отлично).

Отлична е оценката и за съдържанието на докладите и за организацията на конференцията.

Благодарности и поглед напред

Благодарим на всички лектори, които споделиха своите знания и опит. Благодарение на Вас конференцията беше толкова интересна и полезна!

Благодарим на всички организации и институции, които подкрепиха конференцията – УНИЦЕФ България, ISAAC International, МОН, МТСП, ДАЗД.

Благодарим и на всички участници за проявения интерес и за позитивната обратна връзка!

Това ни дава увереност и мотивация да продължим с тази серия от конференции.

Надяваме се докладите и дискусиите да доведат до по-успешното навлизане на ДАК в България и до възможността за по-бърз достъп до средства за ДАК от всички, които имат затруднения в комуникацията.

Надяваме се и на по-задълбочено обсъждане и намиране на решения по темите, дискутирани в симпозиума – как средствата и техниките за ДАК да бъдат използване за предотвратяване на насилието спрямо хора с комуникативни затруднения и как тези средства да бъдат използвани в процеса на разследване на случаи на насилие и при свидетелстване в съда.

До нови срещи!

фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”.