13 ноември 2022

AAC2022 – 13 ноември 2022


д-р Мария Янкова-Младенова
Глас за всяко дете: подкрепа за деца с комуникативни затруднения

Видео на български

Видео с превод на украински // Video with Ukrainian translation
https://youtu.be/1bxZPCZU5OQ


д-р Евгения Христова
Нови ресурси за допълваща и алтернативна комуникация на български

В доклада са представени различни ресурси за ДАК на български език, създадени от фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”:

  • Нискотехнологични средства за ДАК. Могат да бъдат намерени тук
  • Обучителна програма със занимания, адаптирани за деца с нарушения на говора и фината моторика, използващи контрол с поглед. Програмата е реализирана в Communicator 5 и частично в Grid 3.
  • Методика и ръководство за обучение на деца с нарушения на говора и фината моторика, използващи контрол с поглед: Христова, Е. & Гринберг, М. (2021). Обучение на деца и младежи с нарушения на говора и фината моторика с използване на система за допълваща и алтернативна комуникация с контрол с поглед: Методика и обучителна програма. ISBN 978-619-91980-0-1 (печатно издание).  ISBN 978-619-91980-1-8 (електронно издание). Електронно копие може да бъде получено от тук.
  • Обзор на видовете средства за ДАК, тяхното приложение, както и каталог на средства за ДАК: Христова, Е. & Гринберг, М. (2021). Помагащи технологии за допълваща и алтернативна комуникация: Видове и приложения. Може да бъде намерено на уебсайта на УНИЦЕФ България и на уебсайта на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”.

Видео на български

Видео с превод на украински // Video with Ukrainian translation
https://youtu.be/49A9lKcCvdY


Павлина Дескова, Кристина Давчева
Опитът на ЦСОП Плевен: ДАК – да откриеш, да развиеш, да приложиш в ежедневния живот

Видео на български

Видео с превод на украински // Video with Ukrainian translation
https://youtu.be/3WrEJNae3Gg


Велина Митрева, Димитър Козарев
Силата на ДАК за развитие на значими пътища към персонализирано обучение на деца с физически ограничения

Видео на български

Видео с превод на украински // Video with Ukrainian translation


д-р Мария Родригез
Решенията на Qinera за достъп, участие и лесен контрол на околната среда

Видео с автоматично генерирани субтитри на български

Видео с превод на украински // Video with Ukrainian translation
https://youtu.be/ruTD__aoaVM


Надин Фарис
Cosmo – Включващи учене, терапия и играАнета Морфова, Елена Горчева
ДАК от началото на моя живот

В презентацията ще представим опита на терапевтите от Фондация „Карин дом“ – Варна, в използване на допълващи и алтернативни форми за комуникация, които въвеждаме при при започване на терапия в центъра. Ще ви запознаем с две деца (като едното е с ЦП, а другото е с Синдром на Рет), техния път и стратегиите, които прилагаме.


Анна Динчева
ДАК в практиката – общуване преди всичко


Панелна дискусия
ДАК в България – успехи и предизвикателства