11 ноември 2022

AAC2022 – 11 ноември 2022


Откриване на конференцията
проф. Морис Гринберг, фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“
Саня Шаранович, заместник-представител на УНИЦЕФ в България
д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД
Лазар Лазаров, служебен заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика
Марин Байчев, началник на отдел „Интеграция на хората с увреждания“, МТСП
Грета Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“, МОН
Еверт-Ян Хохарверф, Асоциация за развитие на помагащите технологии в Европа
проф. Стивън фон Течнер, Университета в Осло, Норвегия


д-р Ема Смит
Глобални перспективи за измерване на резултатите от помагащите технологии: защо има значение и накъде отиваме

За да предоставяме ефективно помагащи технологии на хората, които се нуждаят от тях, трябва да разберем ефективността на технологиите, услугите, които ги заобикалят, и политиките, които управляват техния достъп и използване. Това изисква от нас да измерим резултатите, свързани с всеки един от тях, както в местен или регионален мащаб, така и сравнително в глобален мащаб. Глобалният алианс на организациите за помагащи технологии (GAATO), организация-чадър, която обединява национални и международни организации на заинтересовани страни в помагащите технологии, се зае да разбере най-големите предизвикателства, пред които е изправен секторът при измерването и използването на резултатите от помагащите технологии. Тази презентация ще предостави аргументи защо е важно да се говори за резултати от помагащите технологии и преглед на резултатите от проекта GAATO AT Outcomes.

Видео с автоматично генерирани субтитри на български

Видео с превод на украински/Video with Ukrainian translation

https://youtu.be/k0cKYTB_HDk


проф. Морис Гринберг & д-р Евгения Христова
Допълваща и алтернативна комуникация през целия живот: Възможности и предизвикателства в България.

Видео на български

Видео с превод на украински/Video with Ukrainian translation

https://youtu.be/MoshHbnQ7pM


проф. Стивън фон Течнер
Допълваща и алтернативна комуникация през целия живот

Комуникацията и езикът са основни елементи на човешките дейности от ранна възраст и през целия живот. В ранните фази на езиковото развитие децата участват в комуникационни взаимодействия и усвояват лексиката, граматиката и прагматиката на езика (езиците) на съответната култура. С възрастта екстернализацията се превръща в основен елемент от езиковата употреба, а в юношеството творческата и гъвкава употреба става най-важната характеристика на усвояването на езика. В зряла възраст промените в разговорите и дейностите продължават да влияят върху придобиването на речников запас и отразяват идентичността и ролите на индивидите и тяхното участие в ежедневните събития и живота на общността. Хората учат език от езиковата общност и сами стават членове на тази общност. Процесът на езиково развитие е съпроводен с промени във функциите на езиковата среда, от насочен към децата език към равнопоставено установяване на значението. Използващите допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) преминават през същите фази, но са по-зависими от заниманията и подкрепата за получаване на комуникативен достъп. Родителите и професионалистите обръщат особено внимание на ранната интервенция, но усилията и заниманията трябва да се адаптират при преминаването през фазите на развитие през целия живот. ДАК е ключът към промените в участието, идентичностите и ролите през целия живот. Това е транзакционен процес: ДАК е резултат от комуникативен достъп и езикови процеси на развитие и средство за участие в дейности в живота на общността.


д-р Лоренцо Дезидери
Центрове за помагащи технологии за хора с тежки и множествени увреждания: концепцията на AIAS, Болоня

Целта на презентацията е да предостави общ преглед на структурата, организацията, както и на дейностите и принципите на специализиран център за помагащи технологии в Италия, като се фокусира върху ролята на тези центрове за насърчаване на участието на хората с увреждания през целия живот.

Видео с автоматично генерирани субтитри на български

Видео с превод на украински/Video with Ukrainian translation

https://youtu.be/_NLQA-yap-Q


Анна Кръстева – Един ден от моя живот

Видео на български

Видео с превод на украински/Video with Ukrainian translation
https://youtu.be/w0Eao2KVTJc